Justyna Szpara, FCIArb

Adwokat Partner zarządzający +48 22 351 00 67
Justyna Szpara, FCIArb

Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych. Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Doradza klientom także w zakresie prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych.

Jej przenikliwość biznesowa oraz zrozumienie zarówno aspektów prawnych jak i biznesowych prowadzonych spraw jest wysoko ceniona przez klientów.

Justyna Szpara jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych oraz w arbitrażach ad hoc.

Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu arbitrażu.

Jest autorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

Wykształcenie i doświadczenie

Justyna Szpara jest związana z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 1999 roku, od 2005 roku jest partnerem, od 2010 roku pełni funkcję partnera zarządzającego.

W roku 2011 ukończyła zaawansowane szkolenie z zakresu arbitrażu międzynarodowego w International Arbitration Academy w Paryżu.

Na listę adwokatów została wpisana w roku 2005.

W roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2001 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech.

Organizacje

Justyna Szpara jest Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest członkiem Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest członkiem Inter-Pacific Bar Association (IPBA). Pełni funkcję Honorowego Skarbnika w Zarządzie International Association of Young Lawyers (AIJA).

Jest również Fellow CIArb meber.

Publikacje

Comparative Legal Guide: International Arbitration

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.)

GAR Know How Litigation: opracowanie dotyczące Polski

GAR Know How Commercial Arbitration: opracowanie dotyczące Polski

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration 2016"

POLAND: New laws bring arbitration change

Postępowania postarbitrażowe [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Rozdział dotyczący Polski w “Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"

The bottom line, American Investor, Summer 2013

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013"

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2013"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012"

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012"

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2012"

Setting Aside an Arbitration Award [w:] Arbitration in Poland

No judicial review of ‘award’ by arbitral tribunal finding that it lacks jurisdiction, IBA Arbitration News, Volume 16, No. 2

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2011"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011"

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011"

Game, set, match, American Investor, December 2010

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra

Rozdział 'Poland' w "Getting the Deal Through – Arbitration in 50 jurisdictions worldwide 2010"

Postępowania postarbitrażowe

Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez szwajcarskich inwestorów

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h.

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

Toddler in Charge. A review of the how the constitutionality of laws is determined under the three-year-old Polish system

Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem

Praktyki
Rankingi i rekomendacje
rekomendowana przez Chambers Global 2018 jako ceniony przez polskich i międzynarodowych klientów praktyk występujący w sporach sądowych, arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. rekomendowana wśród wiodących prawników (Band 4) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 3).
rekomendowana przez ranking Who's Who Legal "Arbitration: Future Leaders - Partners"
umieszczona przez Expert Guides: Commercial Arbitration 2017 wśród wiodących specjalistów w Polsce.
rekomendowana jako jedna z pięciu wiodących specjalistów w Polsce w dziedzinie rozwiązywania sporów.
rekomendowana przez Chambers Europe 2017 wśród wiodących prawników (Band 4) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 3).
wymieniona wśród liderów przyszłości w pierwszej edycji rankingu Arbitration: Future Leaders w rankingu Who's Who Legal Arbitration: Future Leaders 2017.
rekomendowana przez Chambers Global 2017 jako doświadczony praktyk reprezentujący polskich i międzynarodowych klientów w sporach sądowych i arbitrażowych. Ranking podkreśla jej umiejętność utrzymywania kontroli nad sytuacją. Klienci doceniają jej wyjątkowe zdolności analityczne i umiejętność wychwycenia szczegółów technicznych. Justyna Szpara jest rekomendowana wśród wiodących prawników (Band 4) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 3).