Justyna Szpara, FCIArb

Adwokat Partner +48 22 351 00 67
Justyna Szpara, FCIArb

Od ponad 15 lat doradza i reprezentuje polskich i międzynarodowych klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi, a także w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych, projektów inwestycyjnych, prawa spółek oraz umów handlowych. Występowała jako pełnomocnik w licznych postępowaniach prowadzonych według regulaminów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego Lewiatan, ICC i UNCITRAL, a także w postępowaniach postarbitrażowych. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Doradza klientom także w zakresie prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami, najmu nieruchomości komercyjnych.

Jej przenikliwość biznesowa oraz zrozumienie zarówno aspektów prawnych jak i biznesowych prowadzonych spraw jest wysoko ceniona przez klientów.

Justyna Szpara jest arbitrem rekomendowanym przez największy w Polsce Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan. Pełniła funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych oraz w arbitrażach ad hoc.

Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich z zakresu arbitrażu.

Jest autorką licznych publikacji z tematyki arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą.

Wykształcenie i doświadczenie

Justyna Szpara jest związana z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 1999 roku, od 2005 roku jest partnerem, od 2010 roku pełni funkcję partnera zarządzającego.

W roku 2011 ukończyła zaawansowane szkolenie z zakresu arbitrażu międzynarodowego w International Arbitration Academy w Paryżu.

Na listę adwokatów została wpisana w roku 2005.

W roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2001 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie w Niemczech.

Organizacje

Justyna Szpara jest członkiem zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska), gdzie pełni funkcję Wiceprezesa ICC Polska i Przewodniczącej Komisji ds. Arbitrażu. Jest również członkiem Komisji ds. Arbitrażu i ADR Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).

Jest członkiem Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest członkiem Inter-Pacific Bar Association (IPBA). Pełni funkcję Honorowego Skarbnika w Zarządzie International Association of Young Lawyers (AIJA).

Jest również Fellow CIArb meber.

Publikacje

Comparative Legal Guide: International Arbitration, Legalease 2017

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.)

GAR Know How Litigation: opracowanie dotyczące Polski

GAR Know How Commercial Arbitration: opracowanie dotyczące Polski

Kilka uwag o wykonalności rozstrzygnięcia o kosztach postępowania arbitrażowego w przypadku braku właściwości sądu polubownego do rozstrzygnięcia sporu [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration 2016"

POLAND: New laws bring arbitration change

Postępowania postarbitrażowe [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Rozdział dotyczący Polski w “Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"

The bottom line, American Investor, Summer 2013

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013"

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2013"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012"

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012"

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2012"

Setting Aside an Arbitration Award [w:] Arbitration in Poland

No judicial review of ‘award’ by arbitral tribunal finding that it lacks jurisdiction, IBA Arbitration News, Volume 16, No. 2

Rozdział dotyczący Polski w "The Dispute Resolution Review 2011"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011"

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011"

Game, set, match, American Investor, December 2010

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

Nieważność zapisu na sąd polubowny w zakresie sporów dotyczących prawa Unii Europejskiej: orzeczenie angielskiego High Court w sprawie Accentuate v Asigra

Rozdział 'Poland' w "Getting the Deal Through – Arbitration in 50 jurisdictions worldwide 2010"

Postępowania postarbitrażowe

Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez szwajcarskich inwestorów

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h.

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

Toddler in Charge. A review of the how the constitutionality of laws is determined under the three-year-old Polish system

Prawo do informacji medycznej w relacjach pacjenta z lekarzem

Praktyki
Rankingi i rekomendacje
rekomendowana przez Chambers Global 2019 jako ceniony przez polskich i międzynarodowych klientów praktyk występujący w sporach sądowych, arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. rekomendowana wśród wiodących prawników (Band 3) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 2).
rekomendowana w rankingu Best Lawyers® in Poland 2018 wśród czołowych specjalistów w dziedzinie arbitrażu i mediacji oraz w dziedzinie sporów sądowych.
jest rekomendowana przez Legal 500 EMEA 2018 jako jeden z wiodących specjalistów w Polsce w dziedzinie rozwiązywania sporów, jako 'rewelacyjna'.
jest rekomendowana przez Chambers Europe 2018 wśród wiodących prawników (Band 3) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 3).
rekomendowana przez Chambers Global 2018 jako ceniony przez polskich i międzynarodowych klientów praktyk występujący w sporach sądowych, arbitrażu handlowym i inwestycyjnym. rekomendowana wśród wiodących prawników (Band 4) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 3).