Anita Garnuszek

Aplikant adwokacki Associate +48 22 351 00 67
Anita Garnuszek

Anita Garnuszek zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi arbitrażu handlowego i inwestycyjnego, oraz sporów gospodarczych. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w 2013 roku.

Wykształcenie i doświadczenie

Anita Garnuszek współpracuje z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 2013 roku. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku. W tym samym roku rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku została wpisana na listę aplikantów adwokackich.

Jest stypendystką Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego, International Academy for Arbitration Law oraz laureatką konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki. Uczestniczyła także w wybranych szkoleniach w ramach ICC Arbitration and ADR Training Programme Akademii Arbitrażu organizowanej przez ECA oraz Klinice Mediacji.

W 2016 roku wraz z drużyną, w skład której wchodził również Krzysztof Riedl zwyciężyła w V edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2016. Drużyna zdobyła również II nagrodę za najlepszy pozew. W 2015 roku wraz z drużyną, w skład której wchodziły również Karolina Jesionowska i Monika Zuzaniuk z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, zajęła III miejsce w IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Siedmiokrotnie reprezentowała Uniwersytet Warszawski w międzynarodowych i krajowych konkursach prawniczych typu moot court, w tym dwukrotnie zdobywając wraz z drużyną II miejsce w Polsce w klasyfikacji generalnej i dwukrotnie I miejsce za najlepsze memorandum w konkursie Jessup Moot Court Competition. Trener drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie Jessup w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. W 2016 roku trenowana przez nią drużyna zwyciężyła w krajowej rundzie konkursu Jessup i tym samym wywalczyła prawo reprezentowania Polski w międzynarodowym finale konkursu w Waszyngtonie.

Organizacje

Jest członkiem Young International Arbitration Group, Young International Council for Commercial Arbitration, International Law Association – Polish Branch, Young ICSIDPolskiego Towarzystwa Prawa Sportowego oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców „Young Business Club”.

Publikacje

Immunity Defences in Enforcement Proceedings Concerning Awards Rendered in International Commercial Arbitration Involving States and State Entities [w:] K. Drličková, T. Kyselovská (red.) Resolution of International Disputes. Public Law in the Context of Immigration Crisis

EU Proposals to Reform the Investor-to-State Dispute Settlement System – A Critical Analysis of Selected Issues Addressed in the Concept Paper “Investment in TTIP and Beyond – the Path for Reform”, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol 5, No 2 (2015): Issue 2

Enforceability of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses under Polish Law, Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016

May a State justify infringement of investors’ rights by financial necessity? [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 3/2014 (16)

Does denial of benefits clause contained in the Energy Charter Treaty undermines safety on the energy market? [w:] European Model United Nations 2013, red. W. Giemza

Guide for participants of moot courts. Part I. Regional International Humanitarian Law Moot Court Competition in Sarajevo

Guide for participants of moot courts. Part III. ICC Trial Competition

Działalność regulacyjna państwa a wywłaszczenie pośrednie na gruncie międzynarodowego prawa inwestycyjnego, [w:] Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym, red. K. Pajka, N. Rysz

How a state may evade enforcement of arbitral awards? – The notion of enforcement immunity, [w:] Quo Vadis Arbitrażu/ Quo Vadis Arbitration?, red. A. Garnuszek, L. Mazur, A. Orzeł

Quo Vadis Arbitrażu/ Quo Vadis Arbitration?

Palestinian application for a UN member status – state's recognition under international law w: International Model United Nations, W. Giemza, P. Gorgol (red. )

Spory międzynarodowe – wyzwanie dla współczesnego świata? International disputes – a challenge for the contemporary world?, red A. Garnuszek, L. Mazur, A. Surma

Prywatne firmy wojskowe – w stronę komercjalizacji wojny [w:] Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, red. A. Garnuszek, R. Baranowski

Zasada proporcjonalności i jej zastosowanie przez ETPCz – wybrane zagadnienia [w:] Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, Role of Tribunals and Doctrine In International Law, red. A. Garnuszek, P. Sosnowski