Karolina Jesionowska-Jagusiak

Adwokat Associate +48 22 351 00 67
Karolina Jesionowska-Jagusiak

Jej praktyka obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania spółek prawa handlowego, zakładania i przekształcania spółek handlowych, obrotu prawami udziałowymi, bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, doradztwa w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami. Współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w roku 2013.

Wykształcenie i doświadczenie

Karolina Jesionowska w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku, po ukończeniu studiów, zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką i została wpisana na listę aplikantów adwokackich. W roku 2014 ukończyła również z wyróżnieniem dwuletnie studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (Uniwersytet Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim).

W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe z Prawa Podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego.

W IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2015 zajęła III miejsce wraz z drużyną, w skład której wchodziły również Anita Garnuszek i Monika Zuzaniuk z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Publikacje

The payer’s choice, American Investor, Winter 2018

Play and pay, American Investor, Summer 2016

Poland bets on innovation, American Investor, Spring 2016

Polska stawia na innowacje?, Home & Market, luty 2016

Who benefits from benefits?, American Investor, Fall 2015