Andrzej Maciejewski

Radca prawny Senior associate +48 22 351 00 67
Andrzej Maciejewski

Andrzej Maciejewski specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych i arbitrażowych, szczególnie dotyczących prawa spółek, związanych z procesem budowlanym oraz bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Wspiera klientów na każdym etapie sporu, począwszy od doradzania przy tworzeniu strategii aż po doradztwo bieżące. Doradza klientom m.in. z sektora budowlanego, energetycznego, medycznego oraz detalicznego.

Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw.

Doradza klientom także w dziedzinie prawa podatkowego.

Wykształcenie i doświadczenie

Andrzej Maciejewski współpracuje z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 2009 roku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. W 2013 roku został wpisany na listę radców prawnych.

Publikacje

Spory wynikające z niezasadnego skorzystania przez inwestora z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej należyte wykonanie umowy o roboty budowlane – wybrane zagadnienia, Przegląd Sądowy nr 5/2017

Rozdział dotyczący Polski w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Rozdział dotyczący Polski w “Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"