Nowe technologie i ochrona prywatności

Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorcom działającym na rynku nowych technologii, takim jak wytwórcy oprogramowania, dostawcy rozwiązań telekomunikacyjnych, dostawcy usług masowego przetwarzania danych i usług związanych z funkcjonowaniem instrumentów płatniczych oraz dostawcy usług świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Na bieżąco monitorujemy szybkie zmiany dotyczące tego rynku w celu dostarczenia optymalnych rozwiązań prawnych.

Kancelaria jest członkiem Ecomlex – stowarzyszenia wiodących firm prawniczych specjalizujących się w nowych technologiach i e-commerce, ochronie danych i prywatności, świadczącego doradztwo dla biznesu w całej Europie.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego przepływu danych w ramach organizacji prowadzących działalność w wielu krajach stało się bardzo ważne dla wielu naszych klientów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, rozwinęliśmy praktykę w zakresie pomocy prawnej przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu audytu bezpieczeństwa danych oraz zgodności z prawem ich przetwarzania i udostępniania.

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza w zakresie operacji transgranicznych prowadzonych w międzynarodowych grupach kapitałowych. W ramach współpracy z kancelariami zagranicznymi jesteśmy w stanie świadczyć doradztwo dotyczące prawa wielu państw zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Zastępujemy przedsiębiorców w postępowaniach prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) związanych z rejestracją zbiorów, ubieganiem się o zezwolenie na transfer danych, a także kontrolą zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Pomagamy w przygotowaniu lub ocenie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym umów o powierzenie przetwarzania danych i transferu danych. Dokonujemy audytu i pomagamy w ustaleniu optymalnych mechanizmów prawnych, takich jak wprowadzenie i zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych, umów modelowych o transfer danych, sprawdzenie statusu prawnego odbiorcy danych i spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych.

Oferujemy szkolenia dla firm dotyczące nowych wymogów UE związanych z ochroną danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO).

e-Commerce

Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki, a jednocześnie jedną z najmłodszych. Związanych z tym jest wiele zagadnień prawnych, których przedsiębiorcy nie napotykali w swojej działalności jeszcze kilka lat temu.

Wychodząc naprzeciw takim wyzwaniom, kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy pomaga przedsiębiorcom w dostosowaniu ich działalności do dynamicznie powstających regulacji i wytycznych w tym obszarze.

Pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie e-commerce, w tym dokonujemy oceny umów oraz dokumentów związanych z handlem elektronicznym i innymi nowymi metodami zawierania transakcji (np. regulaminów usług internetowych, polityk prywatności, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi). Nasze doradztwo obejmuje zagadnienia związane z wymogami prawa ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, telekomunikacyjnego i ochrony konsumentów.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Prawa konkurencji

Sprzedaży bezpośredniej

Obsługi prawnej przedsiębiorstw