W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów, Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów nr 6

Marek Korcz, Maciej Rogalski

marzec 2012