Paweł Makulski

Adwokat Senior associate +48 22 351 00 67
Paweł Makulski

Paweł Makulski specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, a także w prawie obrotu nieruchomościami.

Zajmuje się doradztwem w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego na wszystkich etapach ich rozwoju, w tym zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją spółek, obrotem prawami udziałowymi oraz szeroko pojętym bieżącym doradztwem w działalności gospodarczej.

Reprezentuje również przewoźników lotniczych w sprawach dotyczących roszczeń pasażerów z tytułu odwołania lub opóźnienia lotu, a także w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących koniecznych zezwoleń, zgód i notyfikacji (np. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych, zezwoleń na sprzedaż przewozów lotniczych na terytorium Polski, zatwierdzeń rozkładów lotów itp.).

Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w zakresie transakcji na rynku nieruchomości, w tym zwłaszcza w zakresie identyfikacji ryzyk prawnych i ich ograniczania, projekty due diligence oraz przygotowywanie umów, a także doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych.

Wykształcenie i doświadczenie

Paweł Makulski współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczął w roku 2009.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku. W 2013 roku został wpisany na listę adwokatów.