Prawo konkurencji

Doradzamy przedsiębiorcom w pełnej gamie problemów z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nasze doradztwo obejmuje również regulacje Unii Europejskiej.

Wspieramy naszych klientów już na etapie planowania przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy w doborze środków, które wyeliminują ryzyko nadużycia pozycji dominującej lub zawarcia porozumienia naruszającego konkurencję. Opiniujemy działania, strategie rynkowe, umowy i polityki rabatowe. Nie tylko wskazujemy ryzyka, lecz także – korzystając z naszego doświadczenia – rekomendujemy konkretne rozwiązania, które pozwalają ryzyka uniknąć. Przygotowujemy również od podstaw umowy, regulaminy i inne dokumenty, dopasowane do określonego przedsięwzięcia i po analizie jego specyfiki.

Reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W każdej sprawie przygotowujemy indywidualną strategię, pomagając przedstawić punkt widzenia i interesy przedsiębiorcy tak, by zostały uwzględnione w postępowaniu. Reprezentujemy klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Reprezentujemy klientów również w postępowaniach odwoławczych i przed Sądem Najwyższym.

Prawo ochrony konsumentów

Zajmujemy się oceną działań z punktu widzenia prawa ochrony konsumentów, w tym przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym. Dokonujemy oceny zarówno już podjętych działań, jak i przedsięwzięć dopiero planowanych, dostosowując je do wymogu prawa lub projektując od samego początku.

Stosujemy efektywne procedury oceny planowanych przez firmy kampanii, jak również poszczególnych działań, reklam, akcji promocyjnych oraz form sprzedaży pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. W przypadku wystąpienia ryzyka naruszenia tych przepisów, rekomendujemy skuteczne rozwiązania. Sporządzamy i opiniujemy również regulaminy – sprzedaży, promocji, świadczenia usług internetowych i inne.

Nieuczciwa konkurencja

Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie sporów dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji od etapu przedsądowego, przez opracowanie strategii procesowej, zarządzanie postępowaniami i występowanie przed sądami powszechnymi, aż po reprezentację przed Sądem Najwyższym. Przykłady naszego doświadczenia obejmują spory dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd przez konkurentów klienta, dyskryminacji w zakresie warunków handlowych i szkodzenia reputacji przedsiębiorstwa.

Mamy doświadczenie w procesach przed sądami polubownymi, gdzie często trafiają spory z zakresu nieuczciwej konkurencji dotyczące umów. Dzięki wykorzystaniu wyjątkowego doświadczenia ekspertów Praktyki Rozwiązywania Sporów tworzymy efektywne strategie dla całego postępowania arbitrażowego.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Obsługi prawnej przedsiębiorstw

Rozwiązywania sporów

Własności intelektualnej