Prawo karne gospodarcze

W wieloletniej pracy naszej Praktyki Rozwiązywania Sporów zyskaliśmy doświadczenie także w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego. Stało się to podstawą dla stworzenia praktyki koncentrującej się na zagadnieniach prawa karnego i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

W ramach praktyki prawa karnego gospodarczego specjalizujemy się w:

– świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw;
– doradzaniu w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz zapewnianiu obrony w postępowaniach karnych;
– opracowywaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa oraz doradzaniu w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na każdym etapie postępowania karnego, w tym przed organami ścigania. Reprezentujemy klientów także w sprawach cywilnych, których celem jest ochrona praw naruszonych w wyniku przestępstw, w tym w szczególności odzyskanie utraconych środków lub składników majątku.

Nasze doświadczenie obejmuje kompleksowe doradzanie klientom pokrzywdzonym m.in. w wyniku oszustw, naruszeń praw własności intelektualnej oraz przestępstw związanych z obrotem giełdowym. Reprezentujemy przedsiębiorców i managerów w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych oraz w sprawach karnoskarbowych. Doradzamy w sprawach dotyczących niegospodarności, pokrzywdzenia wierzycieli, prania brudnych pieniędzy i fikcyjnych transakcji. Mamy też doświadczenie w sprawach dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę klientów poza granicami Polski, wymagających podejmowania i koordynowania działań w wielu jurysdykcjach.

W naszej pracy korzystamy z doświadczenia z zakresu różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. prawa spółek, prawa konkurencji, prawa podatkowego, prawa upadłościowego oraz regulacji dotyczących nowych technologii i ochrony danych osobowych i ściśle współpracujemy z pozostałymi praktykami kancelarii. Pozwala nam to na dostosowanie naszych usług do specyfiki działalności i potrzeb biznesowych naszych klientów.

Prowadzimy szkolenia dla managerów i pracowników z zakresu bezpieczeństwa bieżącej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa. Pomagamy klientom w opracowaniu procedur bezpieczeństwa oraz w audycie i udoskonalaniu procedur już istniejących.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Rozwiązywania sporów gospodarczych

Podatków przedsiębiorstw

Nowych technologii i ochrony prywatności

Prawa konkurencji