Zamówienia publiczne

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w trakcie procesu ubiegania się o zamówienia publiczne. W ramach tej obsługi doradzamy również przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oferując pełną obsługę prawną takich postępowań. Sporządzamy analizy ogłoszeń o zamówieniach, dokumentacji przetargowych oraz wszelkich innych dokumentów stanowiących podstawę składania ofert. Przygotowujemy opinie prawne związane z procesem zamówień publicznych, sporządzamy pisma, w tym dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących przedsiębiorcom w procedurze zamówień publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Prowadzimy obsługę prawną kontraktów zawartych w wyniku stosowania procedur zamówień publicznych. Dokonujemy analizy postanowień kontraktowych pod kątem ewentualnych roszczeń przysługujących przedsiębiorcom, formułujemy roszczenia, w tym oparte o postanowienia kontraktów FIDIC. Przygotowujemy wnioski o udzielenie zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego. Reprezentujemy przedsiębiorców w trakcie postępowań przedsądowych, sądowych i arbitrażowych.

Sporządzamy kompleksowe opinie prawne w zakresie polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych uwzględniające orzecznictwo sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Rozwiązywania sporów gospodarczych

Podatków przedsiębiorstw

Obsługi prawnej przedsiębiorstw

Kontakt
Brak zdjęcia Justyna Szpara, FCIArb

Partner
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: justyna.szpara@laszczuk.pl
Brak zdjęcia Hanna Talago-Sławoj

Of counsel
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: hanna.talago@laszczuk.pl