O kancelarii

Aleksandra Orzeł-Jakubowska, associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską na temat sądownictwa arbitrażowego i mediacji

06.10.2017

Aleksandra Orzeł-Jakubowska otrzymała pierwszą nagrodę w tegorocznej, VII edycji konkursu im. prof. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską na temat sądownictwa arbitrażowego i mediacji za pracę magisterską pt. Istota i charakter prawny umowy o arbitraż w świetle prawa polskiego i szwedzkiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace oceniało jury w składzie: przewodniczący dr hab. Andrzej Szlęzak, radca prawny, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG, członkowie: prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Prof. dr hab. Marian Kępiński, adw. Maciej Łaszczuk, dr hab. Piotr Machnikowski, dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska, dr Maciej Tomaszewski, prof. dr hab. Andrzej. W. Wiśniewski, dr Cezary Wiśniewski, r.pr. Krzysztof Zakrzewski.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany jest przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG)  od 14 lat – w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja miała miejsce w 2003 roku. Udział w konkursie jest nie tylko powodem do satysfakcji, lecz również otwiera laureatom drogę do publikacji ich prac, dalszej kariery arbitrażowej, współpracy z najlepszymi kancelariami prawniczymi w kraju i za granicą.