Jan Rysiński

Adwokat Senior associate +48 22 351 00 67
Jan Rysiński

Jan Rysiński specjalizuje się w sporach sądowych i arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności obsługę kompleksowych sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, spory ze stosunków pracy, a także spory powstałe na tle umów inwestycyjnych, fuzji i przejęć oraz spory reprywatyzacyjne. Doradza klientom w opracowywaniu strategii sporu i wspiera ich w negocjacjach. Zastępuje klientów przed sądami i urzędami. Ma doświadczenie w doradztwie w sprawach toczących się przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

Koncentruje się ponadto na doradztwie z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-karnych aspektów prowadzenia biznesu. Jego praktyka obejmuje doradztwo i reprezentowanie zagranicznych i polskich klientów w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, zarówno w śledztwie, jak i w postępowaniu sądowym. Specjalizuje się w sprawach dotyczących oszustw i kradzieży popełnianych na szkodę klientów, w tym w szczególności w sprawach wyłudzeń popełnianych przy wykorzystaniu metod social engineering. Ma doświadczenie we współpracy z organami ścigania przy śledztwach dotyczących przestępstw popełnianych na szkodę klientów za granicą, wymagających koordynacji działań podejmowanych w różnych jurysdykcjach.

Występuje także jako obrońca w sprawach karnych. Doradza w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych, w tym odpowiedzialności karnej skarbowej.

Wykształcenie i doświadczenie

Jan Rysiński rozpoczął współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w 2007 roku.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2008. W 2013 roku został wpisany na listę adwokatów.

Organizacje

Jan Rysiński jest członkiem European Criminal Bar Association (ECBA) oraz European Fraud and Compliance Lawyers.

 

Publikacje

Cyberatak - co zrobić, gdy zawiodą procedury?

Conference of Arbitrators: practical issues, Arbitration Bulletin - Young Arbitration 2016

Cyberprzestępczość: „na wnuczka 2.0”, czyli oszuści w rzeczywistości wirtualnej, My Company Polska, Nr 4.2016

Rozdział dotyczący Polski w "The International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2016"

Przestępstwa elektroniczne

Narada Arbitrów – zagadnienia praktyczne, Biuletyn Arbitrażowy, Nr 22