Obsługa prawna przedsiębiorstw

Od ponad 25 lat doradzamy we wszystkich zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem spółek oraz inwestycjami. Dzięki takiemu doświadczeniu zapewniamy klientom bezpieczeństwo prawne w ich codziennej działalności, jak również przy zawieranych umowach i dokonywanych transakcjach. Nasze doradztwo prawne pozwala przedsiębiorcom zorganizować i prowadzić działalność w sposób najbardziej efektywny, a także zminimalizować ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksową obsługę prawną inwestycji zagranicznych w Polsce.

Bieżąca obsługa prawna

Naszą naczelną zasadą jest ścisła współpraca z klientem na co dzień, zrozumienie jego potrzeb i przygotowanie szybkich i efektywnych rozwiązań prawnych dostosowanych do specyfiki jego działalności. Nasi prawnicy zapewniają również codzienne wsparcie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów.

Tworzenie, przekształcenia, restrukturyzacja spółek

Wspieramy klientów na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa, od doradztwa w zakresie wyboru najlepszej formy działalności, poprzez tworzenie spółki, dokonywanie odpowiednich zgłoszeń do organów administracji publicznej oraz uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i koncesji, aż po przekształcenia i łączenia spółek, a w razie potrzeby likwidację spółek oraz prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego.

Badanie stanu prawnego przedsiębiorstw

Zapewniamy klientom bezpieczeństwo prawne i wspieramy ich w podejmowaniu strategicznych decyzji badając stan prawny przedsiębiorstw lub poszczególnych składników przedsiębiorstwa (due diligence). Przygotowujemy szczegółowe raporty obejmujące uzgodnione z klientem obszary działalności przedsiębiorstwa, wskazując występujące ryzyka wraz z propozycją możliwych rozwiązań. Zakres badania i raportu jest ściśle związany z potrzebami i oczekiwaniami klienta.

Doradzamy również w zakresie:

Prawa pracy

Podatków przedsiębiorstw

Rozwiązywania sporów gospodarczych

Prawa konkurencji