Konferencje i seminaria

Krzysztof Riedl poprowadzi szkolenie na temat RODO – nowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych

20.11.2017

Krzysztof Riedl, associate w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy poprowadzi prezentację podczas szkolenia „RODO rozporządzenie o ochronie danych osobowych w praktyce” w dniu 23 listopada 2017 r. Szkolenie dotyczyć będzie praktycznych aspektów nowych obowiązków, odpowiedzialności oraz sankcji, które wprowadza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Rozporządzenie będzie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 r.

Krzysztof Riedl przedstawi zagadnienia dotyczące outsourcingu przetwarzania danych osobowych:

  • Kto może być podmiotem przetwarzającym (konieczność weryfikacji podmiotów przetwarzających)
  • Elementy umowy zawartej przez administratora z podmiotem przetwarzającym
  • Obowiązki podmiotu przetwarzającego
  • Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego

Więcej informacji na temat reformy ochrony danych osobowych w publikacji Agnieszki Kocon.