Konferencje i seminaria

Agnieszka Kocon i Krzysztof Riedl poprowadzą szkolenie na temat Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla członków Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

20.11.2017

Agnieszka Kocon, radca prawny i Krzysztof Riedl, aplikant radcowski, poprowadzą szkolenie na temat Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla członków Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej w dniu 27 listopada 2017 r.

Szkolenie dotyczyć będzie najważniejszych zmian, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które będzie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 r.

Podczas szkolenia prelegenci omówią m.in. następujące zagadnienia:

  • Jak rozumieć pojęcia privacy by design i privacy by default?
  • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym zasada rozliczalności.
  • Zabezpieczenie danych osobowych – wybrane aspekty.
  • Nowe obowiązki administratora danych osobowych według RODO. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą – jak im sprostać?
  • Inspektor ochrony danych – obowiązek wyznaczenia inspektora, wymogi osobowe i organizacyjne, podstawowe zadania inspektora.
  • Odpowiedzialność i sankcje przewidziane w RODO.
  • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Relacja z podmiotami przetwarzającymi. Jak przejść na zasady RODO? Certyfikacja.
  • Zgłaszanie naruszeń i rejestr naruszeń.
  • Konsultacje z organem nadzorczym.

Więcej informacji na temat reformy ochrony danych osobowych w publikacji Agnieszki Kocon.