Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia jest dynamicznie rozwijającym się w Polsce segmentem rynku, w którym obowiązują szczególne uwarunkowania prawne. Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej od powstania tego sektora w Polsce, to jest od początku lat 90-tych XX wieku. Nasi prawnicy łączą wiedzę z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw ze znajomością specyfiki działalności branży sprzedaży bezpośredniej i szczególnych uregulowań w tym zakresie, w szczególności prawa ochrony konsumentów oraz marketingu bezpośredniego.

Doradzamy kompleksowo we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej, w szczególności w zakresie przygotowania wzorów dokumentów wykorzystywanych w relacjach z dystrybutorami i konsumentami, takich jak umowy wraz z ogólnymi warunkami, podręczniki, plany marketingowe i programy motywacyjne, w tym programy samochodowe i akcje promocyjne. Zapewniamy nie tylko zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami, ale pomagamy klientom również w doborze optymalnych rozwiązań na polskim rynku. Doradzamy zarówno w zakresie prawnych ram współpracy z dystrybutorami, jak i w wyborze korzystnych rozwiązań podatkowych. W zależności od potrzeb klientów dostosowujemy dokumenty wykorzystywane w innych krajach do wymogów obowiązujących w Polsce albo opracowujemy niezbędne wzory od podstaw.

Udzielamy ponadto klientom wsparcia w zakresie dodatkowych czynności związanych z rozpoczęciem działalności na polskim rynku, w szczególności przy zakładaniu spółek i oddziałów w Polsce oraz w związku z zatrudnianiem pracowników takich spółek lub oddziałów obsługujących struktury sprzedażowe, a także w procesie rejestracji lub dokonywania niezbędnych zgłoszeń produktów, w tym suplementów diety.

Nasze doradztwo dla przedsiębiorstw z branży sprzedaży bezpośredniej obejmuje ponadto udzielanie rekomendacji w zakresie organizowania systemów sprzedaży na odległość, zwłaszcza sklepów internetowych, które klienci udostępniają członkom systemów sprzedażowych lub konsumentom.

Nasi eksperci współpracują z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej od jego powstania w 1994 roku, zapewniając jego bieżącą obsługę prawną oraz wspierając Stowarzyszenie w realizacji podejmowanych inicjatyw. Prawnicy kancelarii brali udział w tworzeniu Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, a adwokat Michał Chodkowsk pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB. Funkcję tę do 19 lutego 2016 r. pełnił adwokat Maciej Łaszczuk.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Podatków przedsiębiorstw

Obsługi prawnej przedsiębiorstw

Prawa konkurencji

Prawa pracy