Anti-suit injunctions wydawane przez sądy polubowne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2015 r. C-536/13, Gazprom, Polski Proces Cywilny, Rok VIII, 2017, Numer 3 (28)

link