Hanna Talago-Sławoj

Of counsel +48 22 351 00 67
Hanna Talago-Sławoj

Filolog, prawnik, obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej nt. dyrektywy obronnej, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. W 1993 r. ukończyła kurs „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowany przez Graduate School (Departament Rolnictwa USA) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych polskich trenerów, audytor zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, w tym artykułów w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Doradca instytucji zamawiających i wykonawców, współorganizator i wykładowca pierwszego w Polsce Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W grudniu 2004 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych.