Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Adwokat, Doradca podatkowy Partner zarządzający +48 22 351 00 67
Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz doradza w sprawach podatkowych w szerokim zakresie, od bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, przez opodatkowanie fuzji i przejęć, optymalizację i restrukturyzację podatkową, aż po problematykę odpowiedzialności karnej skarbowej oraz reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także bieżące doradztwo w zakresie prawa handlowego, w tym również dotyczące tworzenia i przekształcania spółek. Zajmuje się podatkowymi aspektami transakcji nieruchomościowych. Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Ma również duże doświadczenie w zakresie doradztwa dla firm z branży sprzedaży bezpośredniej. Wśród klientów, którym doradza, znajdują się duże holdingi międzynarodowe oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa z branży sprzedaży bezpośredniej.

Wykształcenie i doświadczenie

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy rozpoczęła w 2005 roku. W roku 2013 została partnerem.

W 2011 roku została wpisana na listę adwokatów. W 2009 roku została wpisana na listę doradców podatkowych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia psychologiczne na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Publikacje

The payer’s choice, American Investor, Winter 2018

Play and pay, American Investor, Summer 2016

Poland bets on innovation, American Investor, Spring 2016

Polska stawia na innowacje?, Home & Market, luty 2016

Who benefits from benefits?, American Investor, Fall 2015

Two sides of a coin, American Investor, Spring 2015

Od 1 grudnia duże zmiany w zakresie procedury rejestracji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Take my property—please, American Investor, Winter 2014

Odliczanie podatku VAT naliczonego od nabycia i eksploatacji pojazdów samochodowych a podatek dochodowy

Driven to distraction, American Investor, Summer 2014

Spór o bonus za najem, Gazeta Prawna

Major VAT changes ahead, American Investor, Winter 2013

Behind the 8 ball, American Investor, Spring 2013

Don’t look back in anger, American Investor, November-December 2011

Raise your capital, lower your tax, American Investor, April 2011

The way of the dodo, American Investor, March 2011

Publikacja zewnętrzna