Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny Senior associate +48 22 351 00 67
Marcin Szlasa-Rokicki

Marcin Szlasa-Rokicki specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, ochronie danych osobowych w zatrudnieniu oraz doradza w zakresie sporów pracowniczych.

Marcin doradza klientom w zakresie prawa pracy, w tym opracowywaniu umów i dokumentacji pracowniczej, kontraktów z wyższą kadrą zarządzającą, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów i polityk z zakresu prawa pracy. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji przejścia zakładu pracy, zwolnień grupowych, spraw dyskryminacyjnych, sporów pracowniczych, ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, świadczeń oraz benefitów pracowniczych. Doradzał również w zakresie przygotowywania analiz ryzyk prawnych oraz raportów due diligence.

Jego doradztwo obejmuje również ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników oraz narzędzi pracy, przechowywanie danych osobowych, ochronę sygnalistów i ich danych.

Prowadził szkolenia z zakresu prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy.

Wykształcenie i doświadczenie

Marcin jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz członkiem Sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR (PSHR).

Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy pracował w renomowanych polskich i zagranicznych kancelariach prawnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendystą programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mediolanie. Ukończył również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzoną przez Centrum Prawa Włoskiego przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Uniwersytetem w Catanii.

Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.