German Desk

Przedsiębiorcy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii od wielu lat z powodzeniem inwestują w Polsce, korzystając także z naszego wsparcia. Naszym niemieckojęzycznym klientom pomagamy – w ich języku ojczystym – zrozumieć prawne ramy działalności gospodarczej w Polsce, znaleźć najlepsze rozwiązania dla ich inwestycji oraz wprowadzić je w życie. Długie pobyty naszych współpracowników w krajach niemieckojęzycznych i zebrane tam doświadczenia pozwalają nam nie tylko świadczyć doradztwo prawne na rzecz naszych klientów, ale także lepiej rozumieć ich oczekiwania oraz pomagać im czerpać korzyści z istniejących różnic kulturowych.

Nasi prawnicy z German Desk oferują doradztwo w wielu dziedzinach prawa, między innymi w prawie gospodarczym, prawie spółek, M&A, prawie cywilnym, prawie własności przemysłowej oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Jeżeli dana sprawa dotyczy innego zakresu zagadnień, doświadczeni koledzy z kancelarii są zawsze do dyspozycji.

Zespołem German Desk kieruje radca prawny Anna Lasocka, która studiowała prawo w Niemczech,  a następnie przez ponad 15 lat pracowała w niemieckich kancelariach prawnych, gdzie zebrała bogate doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu klientów niemieckojęzycznych.
___________________________________________________________

Seit mehreren Jahren investieren deutsche, österreichische und schweizerische Unternehmer mit Erfolg in Polen, auch mit unserer Unterstützung. Wir helfen unseren deutschsprachigen Mandanten in ihrer Muttersprache, rechtliche Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit in Polen zu verstehen, beste Lösungen für ihre Investments zu finden und diese durchzusetzen. Lange Aufenthalte unserer Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum und dort gesammelte Erfahrungen erlauben uns, unsere Kunden nicht nur rechtlich zu beraten, aber auch ihre Erwartungen besser zu verstehen und die bestehenden Kulturunterschiede in einen Vorteil zu verwandeln.

Unsere Anwälte aus dem German Desk bieten Expertise in verschiedenen Rechtsgebieten an, u.a. im Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, M&A, Zivilrecht, Immobilienrecht, Recht des geistigen Eigentums sowie in Gerichts-und Schiedsverfahren. Sollte ein konkreter Fall ein anderes Rechtsgebiet betreffen, stehen auch sonstige erfahrene Anwaltskollegen zur Verfügung.

German Desk wird von der Rechtsanwältin Anna Lasocka geleitet, die in Deutschland studierte sowie auch über 15 Jahre in deutschen Anwaltskanzleien arbeitete, wo sie reiche Erfahrungen in der Beratung und Vertretung von deutschsprachigen Mandanten sammelte.

Kontakt
Brak zdjęcia Anna Lasocka

Counsel
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: anna.lasocka@laszczuk.pl