Setting Aside an Arbitration Award [w:] Arbitration in Poland

W styczniu 2012 r. ukazała się publikacja „Arbitration in Poland”, wydana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Partner Zarządzający kancelarii Justyna Szpara jest autorką rozdziału Setting Aside an Arbitration Award poświęconego uchyleniu wyroku sądu polubownego.

Otwórz PDF