Maciej Łaszczuk

Adwokat Partner +48 22 351 00 67
Maciej Łaszczuk

Maciej Łaszczuk jest założycielem kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Od ponad 25 lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w sporach sądowych i arbitrażowych, a także w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Przez wiele lat doradzał klientom również w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego.

Obecnie koncentruje się głównie na sporach sądowych i arbitrażowych – tworzeniu strategii prowadzenia sporów oraz zastępstwie procesowym w sporach krajowych jak i międzynarodowych. Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, w szczególności w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, kontraktów budowlanych oraz umów handlowych. Pełnił funkcję arbitra lub arbitra przewodniczącego w niemal 300 postępowaniach arbitrażowych instytucjonalnych i ad hoc prowadzonych na podstawie wielu regulaminów, w tym na podstawie regulaminu UNCITRAL, International Chamber of Commerce (ICC) i Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Doradzał i zastępował strony w wielu głośnych postępowaniach sądowych po wydaniu wyroku arbitrażowego (o stwierdzenie wykonalności lub uznanie wyroku, o uchylenie wyroku arbitrażowego).

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo i zastępstwo klientów w arbitrażu inwestycyjnym.

Jest arbitrem rekomendowanym przez szereg stałych sądów arbitrażowych, w tym największego w Polsce Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji na temat arbitrażu wydanych w Polsce i za granicą. Prowadzi wykłady dla aplikantów i adwokatów z zakresu arbitrażu.

Wykształcenie i doświadczenie

W roku 1987 został wpisany na listę radców prawnych, a w roku 1989 na listę adwokatów. Przed rozpoczęciem własnej praktyki doradzał przedsiębiorstwom polskim i zagranicznym.

Po odbyciu aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski w roku 1981. W latach 1982-1987 pracował jako sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

W latach 1978-1982 pracował w Instytucie Państwa i Prawa PAN.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1978.

Organizacje

Jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Arbitrażu NRA. Do 11 września 2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Komitetu ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego International Law Association, International Council for Commercial Arbitration – ICCA, Austrian Arbitration Association, Swiss Arbitration Association (ASA), a także International Bar Association.

Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Palestry.

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

W latach 1991 – 1997 współtworzył cykl programów popularyzujących przepisy prawa podatkowego, zwłaszcza ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pokazywany w programie II TVP. W programach tych występował w charakterze adwokata udzielającego porad przychodzącym do niego klientom. Każdy odcinek cyklu zatytułowanego Od 20% do 40%. Czy można nie płacić podatków, kończył się pytaniem: Panie mecenasie, a czy można nie płacić podatków?, na które adwokat Łaszczuk niezmiennie odpowiadał: o tym podczas następnego spotkania.

Publikacje

Comparative Legal Guide: International Arbitration, Legalease 2017

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.)

Zarządzanie sporem gospodarczym, My Company Polska, Nr 12 (15) grudzień 2016

GAR Know How Litigation: opracowanie dotyczące Polski

GAR Know How Commercial Arbitration: opracowanie dotyczące Polski

Wielka sprawa. Jak zarządzać skomplikowanym sporem gospodarczym

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration 2016"

Postępowania postarbitrażowe [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015"

Zaangażowanie, oddanie, poczucie misji [w:] M. Bobrowicz, Mapy Sukcesu, MB Consulting

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014"

The bottom line, American Investor, Summer 2013

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013"

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów [w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012"

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w "Getting the Deal Through - Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011"

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?

O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego

Postępowania postarbitrażowe

O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c.

Mediacja – jestem za

Wiążąca interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h.

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

A Pole's Prerogative. Sometimes You Can Undo a Purchase Just Because You Changed Your Mind

Praktyki
Rankingi i rekomendacje
rekomendowany przez Chambers Global 2019 jako prawnik o doskonałej renomie, arbiter z bogatym doświadczeniem w krajowym i międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym, często pojawiającym się w głośnych sprawach. Rekomendowany wśród wiodących prawników (Band 2) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 1).
rekomendowany w rankingu Best Lawyers® in Poland 2018 wśród czołowych specjalistów w dziedzinie arbitrażu i mediacji oraz w dziedzinie sporów sądowych.
rekomendowany przez Legal 500 EMEA 2018 w dziedzinie rozwiązywania sporów, jako ‘niezmiernie doświadczony’ i ‘nieoceniony’.
jest rekomendowany przez Chambers Europe 2018 wśród wiodących prawników (Band 2) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 1).
rekomendowany przez Chambers Global 2018 jako prawnik o doskonałej renomie, arbiter w dziedzinie arbitrażu handlowego i inwestycyjnego oraz specjalista w dziedzinie sporów sądowych. Rekomendowany wśród wiodących prawników (Band 2) oraz wśród Most in Demand Arbitrators (Band 1).