Michał Chodkowski

Adwokat Partner +48 22 351 00 67
Michał Chodkowski

Michał Chodkowski specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, i dotyczy m.in. przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, zwłaszcza w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji.

Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR.

Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Zajmuje się opracowywaniem wzorów umów zawieranych z konsumentami, sprzedawcami, agentami oraz innymi kategoriami uczestników systemów sprzedaży bezpośredniej. Opracowuje i opiniuje inne dokumenty wykorzystywane przez przedsiębiorców, w tym plany marketingowe i regulaminy sprzedaży. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej zapewniając stałe doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Stowarzyszenia, prawa konsumenckiego i innych aspektów prawnych dotyczących branży sprzedaży bezpośredniej. Od lutego 2016 r. pełni funkcję Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Wykształcenie i doświadczenie

Z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje od 2005 roku. W roku 2013 został partnerem.

Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2006. W roku 2010 został wpisany na listę adwokatów.

Publikacje

A lesson from Bucharest, American Investor, Fall 2017

Tackling abuse of the system, American Investor, Spring 2017

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców, My Company Polska, Nr 2 (17)

Zmiany w przepisach dla przedsiębiorców

Nowe regulacje w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Nowe obowiązki w zakresie delegowania pracowników

Kontrola wzorców, „zakup kontrolowany” i inne nowe kompetencje UOKIK w 2016 roku

Internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich

Freelancers of the world, unite!, American Investor, Summer 2015

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Better-informed buyers, harder-working sellers, American Investor, Fall 2014

High time for flextime, American Investor, Fall 2013

Foreign professionals are welcome, American Investor, Summer 2012