Spory sądowe

Praktyka rozwiązywania sporów jest jedną z wiodących w Polsce, od wielu lat wymienianą na czołowych miejscach przez międzynarodowe i polskie rankingi, w tym ranking Rzeczpospolitej, Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global. Partnerzy z Praktyki Rozwiązywania Sporów są rekomendowani w rankingach Legal 500, Chambers Europe, Chambers Global, Best Lawyers® in Poland oraz Guide to the World's Leading Experts in Commercial Arbitration.

Doradzamy jak zminimalizować ryzyko powstawania sporów, a gdy już spór powstanie, jak najlepiej go rozwiązać. To, czy uda się uniknąć sporu lub to, jaka będzie pozycja przedsiębiorcy w sporze,  zależy w dużej mierze od odpowiedniego ukształtowania treści umowy będącej podstawą transakcji. Już wtedy, podczas negocjacji umowy, przedsiębiorca może zapewnić sobie optymalne warunki w ewentualnym sporze. Już wtedy, w umowie, może dojść do wyboru odpowiednich metod rozwiązywania sporu – mediacji, arbitrażu, postępowania sądowego. Żadna z tych metod nie jest co do zasady gorsza lub lepsza. Wybór sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów związanych z wykonywaniem umowy, aby najlepiej służył interesom strony, powinien uwzględniać wiele czynników, w tym specyfikę określonej działalności gospodarczej, stosunków umownych i finansowych stron. Kiedy już spór powstanie, niezbędne jest stworzenie odpowiedniej strategii efektywnego jego rozwiązania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, umiejętnościom i wiedzy ekspertów tworzymy najbardziej efektywne strategie prowadzenia sporów, dostosowane do oczekiwań i specyfiki działalności klientów. Naszym nadrzędnym celem jest zawsze sukces klienta.

Zignorowanie tej potrzeby i prowadzenie sporu bez opracowanej strategii, a w konsekwencji niepodejmowanie proaktywnych i przemyślanych działań może mieć bardzo niekorzystne skutki – wyższe koszty, dłuższy czas trwania sporu, a nawet przegranie sporu.  

Szczegółowa analiza i przygotowany w oparciu o nią plan działań stwarza możliwość użycia optymalnych w danej sytuacji środków i narzędzi. Nasi prawnicy, oprócz znajomości określonej dziedziny prawa materialnego, posiadają wiedzę dotyczącą procedur, bogate doświadczenie oraz kreatywność pozwalającą na tworzenie rozwiązań najkorzystniejszych dla klienta, z uwzględnieniem w każdym przypadku czynników mogących mieć wpływ na przebieg i wynik sporu.

Spory między przedsiębiorcami stają się coraz bardziej skomplikowane. Często nie są to już pojedyncze spory, a całe kompleksy sporów. Udział w nich wymaga profesjonalizmu, interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Pozytywny efekt w sporze może dać tylko działanie zgodnie z profesjonalnie przygotowaną strategią, konsekwentne i aktywne.

Doradzamy klientom i zastępujemy ich w postępowaniach dotyczących wszelkiego rodzaju sporów gospodarczych, a także w sprawach rejestrowych i upadłościowych. Sporządzamy analizy mające na celu ocenę prawidłowości i efektywności działania przedsiębiorcy przed sądem lub innych działań w związku z powstałym sporem. Analiza dotychczasowych działań może wskazywać na potrzebę zmiany dotychczasowej strategii lub sposobu jej realizacji.

Pomagamy klientom w sprawach toczących się przed wszystkimi sądami w Polsce, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i przed Sądem Najwyższym.

Spory budowlane

Spory związane z realizacją obiektów budowalnych, dróg i autostrad ze względu na swój charakter wymagają szczególnego doświadczenia i wiedzy, które mają nasi prawnicy, dzięki czemu z sukcesem reprezentują w nich klientów. Pomoc prawna w zakresie sporów budowlanych obejmuje wszystkie stadia realizacji inwestycji budowlanych, zaczynając od właściwej redakcji umów o roboty budowlane, tak aby już na tym etapie zminimalizować ryzyka wynikające ze sporów. Realizacja umów o roboty budowlane generuje szczególnie dużo sporów, zwłaszcza pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Efektywna pomoc prawna w tym czasie, zwłaszcza w formie doradztwa, pozwala uczestnikom procesu budowlanego na utrzymanie kontroli nad wykonywaniem umowy i niedoprowadzanie do powstawania konfliktów.

Gdy jednak konflikt powstanie, niezbędne jest stworzenie strategii jego rozwiązania uwzględniającej wszystkie okoliczności i wariantowe scenariusze, a następnie konsekwentna realizacja strategii z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów.

Doświadczenie prawników kancelarii zajmujących się sporami budowlanymi wynika również z występowania w roli arbitrów w sporach budowlanych.