Andrzej Polimirski

Radca prawny Partner +48 22 351 00 67
Andrzej Polimirski

Andrzej Polimirski specjalizuje się w prawie handlowym i prawie obrotu nieruchomościami. Jego doświadczenie obejmuje między innymi tworzenie, przekształcenia i łączenie spółek, obsługę bieżących spraw korporacyjnych, badanie stanu prawnego przedsiębiorstw i ich restrukturyzację, regulację stanu prawnego nieruchomości, postępowania reprywatyzacyjne, a także zastępstwo prawne w sprawach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i podatkowych.

Wykształcenie i doświadczenie

Andrzej Polimirski jest związany z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy od 1991 roku. Od roku 1996 jest partnerem.

W roku 1995 został wpisany na listę radców prawnych.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1981 roku, a następnie przez szereg lat zajmował kierownicze stanowiska w podmiotach działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych.