Podatki przedsiębiorstw

Prawnicy z Praktyki Podatkowej świadczą usługi obejmujące szeroki zakres zagadnień prawa podatkowego. Doradzamy w codziennej działalności naszych klientów, analizując podatkowe aspekty zawieranych przez nich umów, w tym transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, prawami własności przemysłowej i nowoczesnymi technologiami. Wspieramy przedsiębiorców w toku kontroli organów podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Bieżące doradztwo podatkowe

Prawie każde działanie przedsiębiorcy ma swoje konsekwencje podatkowe, dlatego niezmiernie ważna jest analiza aspektów podatkowych w bieżącej obsłudze prawnej.

Doradzamy w codziennej działalności naszych klientów, analizując skutki podatkowe szerokiego zakresu umów i transakcji, co zwiększa bezpieczeństwo prawne prowadzonej przez nich działalności.

Zdecydowana większość naszych usług dotyczy podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w aspekcie związanym z działalnością przedsiębiorstw. Pomagamy klientom również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, ceł, prawa dewizowego.

Kontrole organów podatkowych

Pomagamy przedsiębiorcom w czasie kontroli organów podatkowych, od przygotowania strategii i taktyki w toku kontroli i postępowania podatkowego, poprzez pomoc prawną i zastępstwo w postępowaniach kontrolnych i podatkowych. W razie potrzeby, nasi prawnicy zapewniają codzienne wsparcie i podjęcie natychmiastowych działań.

Posiadamy również bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego.

Optymalizacja i restrukturyzacja podatkowa

Doradzamy w wyborze i ukształtowaniu optymalnej i efektywnej, z podatkowego punktu widzenia, struktury tworzonego przedsiębiorstwa lub transakcji. Nasi prawnicy zapewniają również pomoc przedsiębiorcom w zakresie planowania strategii podatkowych dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, zatrudnienia (w tym kadry kierowniczej), a także łączenia i przejęć spółek.

Mając wieloletnie doświadczenie dotyczące restrukturyzacji podatkowej przedsiębiorstw, zmiany form zatrudnienia lub wynagrodzenia, pomagamy przedsiębiorcom w pełni wykorzystywać ich potencjał biznesowy bazując na najnowszych rozwiązaniach prawnych.

Postępowania przed sądami administracyjnymi

Nasz zespół od wielu lat pomaga przedsiębiorcom w postępowaniach toczących się przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Uzyskaliśmy wiele korzystnych dla klientów wyroków dotyczących rozliczeń podatkowych.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Prawa pracy

Bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw

Kontakt
Brak zdjęcia Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz

Partner zarządzający
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: aleksandra.faderewska@laszczuk.pl
Brak zdjęcia Marta Bzowska-Warsza

Senior associate
tel. +48 22 351 00 67
e-mail: marta.bzowska@laszczuk.pl
Publikacje