Wiążąca interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Biuletyn Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu, Nr 4, 2004