Nieruchomości komercyjne

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach obrotu nieruchomościami komercyjnymi, ich wynajmu i dzierżawy oraz w zakresie przedsięwzięć deweloperskich. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie transakcji, również w zakresie wyboru i ukształtowania jej optymalnej struktury z podatkowego punktu widzenia. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom pewności wyboru właściwej dla nich strategii transakcji i ochrona ich przed ryzykiem, na które się nie decydują.

Nasze doświadczenie pozwala zidentyfikować i zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia sporu, jednak gdy nie da się go uniknąć, nasze wsparcie obejmuje również doradztwo i reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących transakcji, procesu budowlanego oraz relacji z użytkownikami nieruchomości i dostawcami usług.

Transakcje obrotu nieruchomościami

Nasze doradztwo obejmuje wszystkie etapy transakcji obrotu nieruchomościami, począwszy od przeprowadzenia badania due diligence, w wyniku którego klient otrzymuje szczegółowy raport przedstawiający stan prawny nieruchomości oraz identyfikujący ryzyka prawne związane z transakcją. Pomagamy w zmniejszaniu ryzyk i usuwaniu nieprawidłowości. Zakres badania i raportu jest ściśle dostosowany do potrzeb klienta i wymagań konkretnej transakcji.

Następnie przygotowujemy strukturę i plan transakcji, dostosowując je do oczekiwań klienta i rozwijając w czasie negocjacji z kontrahentami. W oparciu o wynik rozmów opracowujemy projekty umów i pomagamy je sfinalizować. Stale współpracujemy z doświadczonymi notariuszami.

Najem i dzierżawa nieruchomości komercyjnych

Nasz zespół posiada wyjątkowe doświadczenie dotyczące doradztwa w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych. Wśród naszych klientów od wielu lat są firmy zarządzające największymi polskimi kompleksami powierzchni biurowych, logistycznych, handlowych i hotelowych. Stale współpracujemy z wiodącymi agencjami i zarządcami nieruchomości komercyjnych, z bankami finansującymi oraz z dostawcami pozostałych usług dla nieruchomości. Od podszewki znamy specyfikę rynku i aktualne standardy. Stale reprezentujemy również najemców powierzchni komercyjnych. Rozumiemy potrzeby i wymagania wszystkich stron transakcji, co pozwala nam zaproponować najlepsze rozwiązania prawne i ułatwić proces negocjacji.

Nasze wsparcie obejmuje przygotowywanie standardowej umowy najmu instytucjonalnego dla inwestorów oraz proces negocjacji każdej umowy aż do jej zawarcia.

Inwestycje budowlane

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla inwestorów w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od optymalnego ukształtowania formy prawnej inwestycji, poprzez procedury administracyjne oraz przygotowanie i negocjowanie umów z architektami, generalnymi wykonawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Oferujemy pomoc również w zagadnieniach związanych z finansowaniem projektów, uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Doradztwo w zakresie sporów sądowych związanych z nieruchomościami

Nasze wsparcie obejmuje również doradztwo i reprezentację klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych z nieruchomościami oraz inwestycjami budowlanymi. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu uczestników procesu budowlanego we wszelkiego rodzaju sporach, jakie mogą pojawić się w związku z realizacją inwestycji, w tym dotyczących zapłaty za wykonane roboty, odpowiedzialności z tytułu wad wykonanych robót lub opóźnienia w oddaniu inwestycji. Naszymi klientami są zarówno inwestorzy, jak i generalni wykonawcy robót budowlanych, działający w różnych segmentach rynku, w tym realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz drogowe. Doradzamy także w sprawach dotyczących inwestycji realizowanych w trybie zamówień publicznych. Ponadto, nasza praktyka obejmuje także doradztwo i reprezentację klientów w sporach dotyczących transakcji na rynku nieruchomości, relacji z użytkownikami nieruchomości i dostawcami usług.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Podatków przedsiębiorstw

Rozwiązywania sporów