Nabywanie nieruchomości w Polsce przez szwajcarskich inwestorów

Biuletyn Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu, Nr 3, 2004