Wolny i jednolity rynek władzy / Free and Single Market of Authority

[w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Quo vadis Europo III, Warszawa 2009