Marta Bzowska-Warsza

Adwokat Senior associate +48 22 351 00 67
Marta Bzowska-Warsza

Marta Bzowska-Warsza specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym.

Jej doradztwo obejmuje najem, dzierżawę i obrót komercyjnymi nieruchomościami handlowymi, biurowymi, logistycznymi oraz przemysłowymi. Doradza klientom na każdym etapie transakcji obrotu nieruchomościami, od badania due diligence, poprzez przygotowanie i negocjowanie umowy, aż po zamknięcie transakcji. Doradza zarówno wynajmującym i wydzierżawiającym oraz najemcom i dzierżawcom nieruchomości komercyjnych, wspierając i reprezentując ich podczas negocjacji, a także przygotowania umów.

Doradza również w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi, prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym.

Marta Bzowska-Warsza zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowo-prawnym oraz zagadnieniami opodatkowania fuzji i przejęć, optymalizacją i restrukturyzacją podatkową. Specjalizuje się w podatkowych aspektach transakcji nieruchomościowych.

Wykształcenie i doświadczenie

Marta Bzowska-Warsza rozpoczęła współpracę z kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w 2002 roku.

W latach 1998-2003 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2007 została wpisana na listę adwokatów.

Publikacje

Know your new VAT, American Investor, February 2011