Prawo pracy

Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, a zwłaszcza indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Łączymy wiedzę prawną z podejściem biznesowym i zrozumieniem potrzeb i problemów przedsiębiorców, oferujemy szybkie i efektywne rozwiązania, które pozwalają firmom optymalizować koszty i minimalizować ryzyko prawne.

Przygotowujemy wzorcowe dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, a także zajmujemy się analizą już obowiązujących u pracodawców wewnętrznych przepisów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy i wynagradzania oraz regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

Pracujemy z klientami na zasadzie bieżącego i bezpośredniego kontaktu w formie wybranej przez klienta.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksową obsługę prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców.

Warunki zatrudnienia

Doradzamy w zakresie strategicznych decyzji dotyczących wyboru najkorzystniejszej dla klienta struktury oraz formy zatrudnienia. Przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, w tym indywidualne umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych oraz dokumentację związaną z zatrudnianiem cudzoziemców.

Optymalizacja zatrudnienia/outsourcing

Doradzamy pracodawcom w tworzeniu i wprowadzaniu najkorzystniejszych modeli w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy, w szczególności systemowych rozwiązań dotyczących zatrudniania pracowników, form i sposobów restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych i indywidualnych, a także transferów zakładów pracy lub ich części. Pomagamy również przy restrukturyzacjach systemów płacowych. Ponadto doradzamy klientom i uczestniczymy w ich imieniu w negocjacjach ze związkami zawodowymi lub radami pracowników.

Wspieramy klientów w procesie dokonywania zwolnień wszystkich kategorii pracowników, w tym członków zarządów spółek i najwyższej kadry menedżerskiej, niezależnie od podstawy współpracy. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie outsourcingu usług skutkującego koniecznością redukcji zatrudnienia albo transferu zakładu pracy lub jego części.

Zatrudnianie cudzoziemców

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksową obsługę prawną związaną z zatrudnianiem cudzoziemców. Doradzamy między innymi w zakresie sposobu legalizacji pobytu i prawa do pracy w Polsce, z uwzględnieniem zawodów wymagających wysokich kwalifikacji, jak również legalizacji pobytu członków rodzin cudzoziemców. Zapewniamy zastępstwo w postępowaniach przed polskimi urzędami, między innymi w przedmiocie uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy z prawem do pracy i zezwoleń na pracę. Oferujemy ponadto wsparcie w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez cudzoziemców z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Spory pracownicze

Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu stosunków z pracownikami w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu. Jeżeli jednak sporu nie da się uniknąć, pomagamy w wypracowaniu praktycznych, skutecznych i korzystnych rozwiązań pozwalających na rozwiązanie sporu na etapie przedsądowym oraz bierzemy udział w negocjacjach z pracownikami. W przypadku braku innej możliwości rozwiązania sporu reprezentujemy klientów w sądzie.

Nasi prawnicy mają bogate doświadczenie w negocjacjach z pracownikami, przygotowywaniu ugód, a także w zastępstwie prawnym przed sądami pracy we wszelkiego rodzaju sporach z pracownikami, w tym związanych z rozwiązaniem umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, dochodzeniem przez pracowników roszczeń na podstawie umów o zakazie konkurencji, a także dyskryminacją i mobbingiem.

Zawsze szukamy rozwiązania, które będzie w konkretnej sytuacji najkorzystniejsze dla klienta.

Doradzamy klientom również w zakresie:

Podatków przedsiębiorstw

Obsługi prawnej przedsiębiorstw