Przesłanki i skutki wstrzymania wykonania wyroku arbitrażowego, ADR. Arbitraż i Mediacja, nr 3/2012

dr Paweł Marcisz, Paweł Chojecki