Zastrzeżenia prawne i prawo autorskie

Materiały udostępniane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Ich wykorzystanie w całości lub w części bez upoważnienia może stanowić naruszenie prawa autorskiego. W przypadku wykorzystania części materiałów w ramach przewidzianego prawem dozwolonego użytku, należy wyraźnie wskazać kancelarię jako uprawnionego oraz niniejszą stronę jako źródło.

Charakter informacji

Materiały udostępniane na niniejszej stronie internetowej mają ogólny charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Dokładamy starań, aby były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy. Osoby zainteresowane otrzymaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią.

Inne strony

Niniejsza strona może być w celach informacyjnych połączona z innymi stronami internetowymi. Nie oznacza to, aby kancelaria zajmowała stanowisko co do zawartości takich stron lub ponosiła za nią odpowiedzialność ani też aby podmioty zarządzające takimi stronami zajmowały stanowisko lub ponosiły odpowiedzialność co do zawartości niniejszej strony.

Dane osobowe

Dane osobowe otrzymane za pośrednictwem niniejszej strony są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

Cookies

Kancelaria wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.