Analiza możliwości dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za wynajem samochodu zastępczego w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych [w:] I. Jędrasik-Jankowska, Zeszyty Ubezpieczeniowe

2012, Nr 1