Demokratyczna kontrola rządów krajowych w Unii Europejskiej [w:] M.M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red. nauk.) Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia / The Treaty of Lisbon: selected issues

Warszawa 2012