Incydentalne wygaszanie kadencji organów państwa (uwagi na tle zasad kadencyjności i niezależności), [w:] Meandry demokratycznego państwa prawnego, red. M. Zubik, F. Dymitrowski, Warszawa 2017