Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów [w:] Maciej Łaszczuk, Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski (red.), Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi

Warszawa 2012; www.arbitraz.laszczuk.pl