Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Wolters Kluwer

Warszawa 2015