Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2017, nr 1

s. 88-118