Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych)

ADR Arbitraż i Mediacja, Nr 2, 2009