Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej poprzez wypowiedzi dotyczące powiązanych z nią osób fizycznych, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2017, nr 1