Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.)

C.H. Beck, Warszawa 2017 (§ 6 ust. 2; § 33; § 39-42; § 52)