Religia jako granica wolności wypowiedzi – porównanie standardów na tle Konstytucji RP a Europejskiej Konwencji [w:] Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii, red. J. Biesiadzińska, P. Kalinowski, M. Nocuń

Warszawa 2015