Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej [w: ] J. Czapska and M. Szeląg-Dylewski (red.), Mediacja w prawie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014