Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów

Palestra, Nr 3-4, 2001