Uznawanie orzeczeń w Unii Europejskiej. Między tożsamością prawną państwa a otwarciem na obrót międzynarodowy [w:] T. Giaro (red.), Prawo w dobie globalizacji

Warszawa 2011