Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] Jelonek-Jarco Barbara, Kos Rafał, Zawadzka Julita (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi

Warszawa 2016