Zaangażowanie, oddanie, poczucie misji [w:] M. Bobrowicz, Mapy Sukcesu, MB Consulting

Warszawa 2014